nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Welkom op onze bestelwebsite. Hier kan u online bestellingen doorgeven voor een aantal van onze activiteiten.

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
Artikel 1: Algemene bepalingen
De electronische webwinkel van het Oudercomité SFB Melle (“OCSFBMelle”), een vzw met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Tuinstraat 103, biedt de ouders en sympathisanten (“Klant”) de mogelijkheid om ook online te bestellen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij het OCSFBMelle.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 
Artikel 3: Aanbod
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. assortiment, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons via oudercomitesfbonline@gmail.com
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door OCSFBMelle.
OCSFBMelle is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 
Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van OCSFBMelle. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- cash via de school
- via overschrijving
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van OCSFBMelle.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.
Artikel 6: Niet-betaling
Bij niet-betaling voor de afgesproken datum wordt de bestelling geannuleerd.
Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld via oudercomitesfbonline@gmail.com
Artikel 8: Privacy
OCSFBMelle verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van OCSFBMelle toe te sturen.
Artikel 9: Contactgegevens
De vzw OCSFBMelle is bereikbaar via oudercomitesfbonline@gmail.com.
Artikel 10: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 11: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.